{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • duurzaamheid
  • innovatie
  • bouwen met hout
  • circulariteit

De bouwsector is verantwoordelijk voor maar liefst 36% van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Dat moet en kan omlaag. Meer bouwen met hout is één van de oplossingen, zeker nu het woningtekort oploopt. 

De bouw is verantwoordelijk voor 40% van alle energiebehoefte en 36% van de uitstoot van broeikasgassen. Zij is ook verantwoordelijk voor 33% van al het voortgebrachte afval. Meer bouwen met hout heeft een positief effect op alle drie, want…

Houtgebruik levert CO2-besparing op
De bebouwde omgeving is door de Europese Commissie als voorbeeldsector aangemerkt omdat hier tegen relatief weinig kosten de uitstoot op zowel de korte tot lange termijn aanzienlijk te verminderen is. De Routekaart stelt zelfs dat de bouwsector alleen al de uitstoot als gevolg van energiegebruik tot 2050 met 90% kan verminderen. De Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen eist bovendien dat nieuwe gebouwen in de EU vanaf 2021 bijna energieloze, koolstof-efficiënte ontwerpen zijn. Vanwege de eigenschappen, oorsprong en hernieuwbaarheid wordt de toepassing van meer hout in de bouw gezien als een mogelijkheid om een flinke bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelen. Houtgebruik kan immers CO₂-besparing opleveren door lagere uitstoot van broeikasgas en hogere energie-efficiëntie.

Hout isoleert uitstekend
Houtconstructies, zoals houten huizen, zijn niet alleen grote, langjarige koolstofbuffers. Hout is door zijn hoge isolatiewaarde het ideale bouwmateriaal voor energiezuinige gebouwen, ook voor bedrijfsleven en overheid. De unieke celstructuur maakt dat hout 10 keer beter isoleert dan beton, 400 keer beter dan staal en 1.700 keer beter dan aluminium (bron: Commonwealth of Australia (2008), Your Home Technical Manual. Australia’s guide to environmentally sustainable homes, pag. 163) Een houten wandpaneel van 2,5 cm dikte, biedt een betere thermische weerstand dan een bakstenen muur van 11,5 cm. Houtgebruik levert niet alleen beter geïsoleerde wanden op, maar gelaagd isolatieglas presteert ook beter in houten kozijnen, terwijl houten vloeren betere thermische warmte-isolatie bieden dan beton.

Hout is hernieuwbaar
Geprefabriceerde constructies van hout kunnen demontabel ontworpen worden. Ze zijn ideaal om op een locatie een tijdelijke functie te vervullen om aan het einde van de gebruiksduur eenvoudig te worden gedemonteerd voor hergebruik elders. Houten bouwmodules kunnen bovendien worden teruggewonnen, hergebruikt of gerecycled in de fabricage van plaatmateriaal. Helemaal aan het eind van de levenscyclus kan de houtvezel uiteindelijk worden gebruikt als hernieuwbare biobrandstof voor warmte- en energieopwekking.

Hout bespaart transport
Dat hout minder weegt dan staal en beton bespaart aanzienlijk op transportemissies en -kosten. De prefab bouwmethode betekent nog eens een extra afname van de transportbewegingen, dus minder brandstofgebruik en emissies. Dat lichte gewicht staat bovendien een minder massieve en ingrijpende fundering toe.

Hout is schokbestendig
Bovendien, zo is in het Groningse aardbevingsgebied ook door onderzoek van de NAM vastgesteld en in de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor veilige constructies bij aardbevingen (NPR 9998) opgenomen, is een houtskeletbouwconstructie in tegenstelling tot zwaardere constructies beter in staat de krachten van een aardbeving zonder noemenswaardige schade op te nemen. En daarmee een duurzamere oplossing voor bouw in aardbevingsgevoelige gebieden.

In Nederland is berekend dat de bouwsector 10% van zijn totale CO2-uitstoot zou kunnen verminderen door 10.000 woningen niet traditioneel, maar volgens de houtskeletbouwmethode te bouwen. In een scenario van maximaal houtgebruik (met inbegrip van alle kozijnen, ramen, deuren, daken, beplating enz.) zou deze besparing zelfs tot 42% kunnen oplopen (bron: W/E consultants)

Vanwege al deze vele factoren wordt hout steeds meer gezien als hét materiaal bij uitstek voor moderne, gerieflijke, hoogwaardige en koolstofarme bouw.

Bron: Wood | Building the bioeconomy van CEI-bois

Foto: Cubestee – Igor Vermeer/Houkesloot