{{ showmenu }}

Keurmerken

Beloftes over hout en bouwen met hout moeten waargemaakt worden. Leden van Centrum Hout onderwerpen zich daarom aan strenge controles vanuit diverse onafhankelijke, deskundige instanties. Deze instanties bieden opdrachtgevers in de vorm van keurmerken zekerheid en zijn herkenbaar aan hun visueel kwaliteitsoordeel.

FSC

Bouwen met hout en gegarandeerde duurzaamheid

FSC Nederland, als onderdeel van Forest Stewardship Council (FSC International), is een netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met partners dagelijks werkt aan het vergroten van het aandeel FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt. Hiermee stimuleren zij duurzaam bosbeheer wereldwijd. Leden van Centrum Hout leveren of verwerken FSC-hout.

www.fsc.nl

PEFC

Bouwen met hout en gegarandeerde duurzaamheid

Het internationale PEFC- keurmerk ‘Programme for Endorsement of Forest Certification’  garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. Wereldwijd beheren 1.000.00 boseigenaren ruim 325 miljoen hectare bos onder PEFC-certificaat. PEFC Nederland heeft tot doel het aantal bedrijven met het Chain of Custody- certificaat en het oppervlakte gecertificeerd bos in Nederland uit te breiden. Leden van Centrum Hout leveren of verwerken PEFC-hout.

www.pefcnederland.nl

STIP

Bouwen met hout en gegarandeerde duurzaamheid

STIP is een certificatieregeling met als doel dat alle hout op de markt verantwoord geproduceerd is. Het STIP-certificaat wordt verstrekt aan bedrijven die door een geaccrediteerde certificatie-instelling objectief hebben laten aantonen uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in te kopen en te verkopen. Diverse leden van Centrum Hout zijn STIP-gecertificeerd.

www.stip.org

Keurhout

Bouwen met hout en gegarandeerde duurzaamheid

Keurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. De VVNH vervult algemene bestuurstaken, neemt strategische besluiten m.b.t. het Keurhout-systeem, stelt de protocollen vast, voert de ledenadministratie en financiert de diverse onderdelen. De VVNH treedt daarmee op als Keurhout Management Autoriteit (KH-MA).

www.keurhout.nl

KOMO

Bouwen met hout en gegarandeerde kwaliteit

Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst op kwaliteit en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen die jaarlijks 75.000 audits, testen en controles uitvoeren om na te gaan of het KOMO-keurmerk kan worden afgegeven (of om vast te stellen dat nog steeds aan de eisen wordt voldaan). Leden van Centrum Hout leveren onder KOMO-keurmerk.

www.komo.nl

x

  • terug
    naar
    overzicht