{{ showmenu }}

Partners

Heb je interesse in partnerpakketten of andere vormen van samenwerking met Centrum Hout en/of de campagne Hout. Natuurlijk van nu? Neem dan contact met ons op.

Om als hét aanspreekpunt voor hout en houtproducenten in Nederland te kunnen functioneren, de kennisbank, vraagbaak en communicatiespil te kunnen zijn, werkt Centrum Hout intensief samen met diverse partners in de houtbranche.

SHR

Bouwen met hout en testen

SHR is een testinstituut, kenniscentrum en adviespartner voor de bouwsector, de meubelindustrie en iedere andere branche die materialen verwerkt die houthoudend zijn of die in combinatie met hout kunnen worden toegepast.

www.shr.nl

SKH

Bouwen met hout en certificering

SKH is een onafhankelijke certificeringsinstelling die certificeringen verzorgt voor producten, processen en personen in de markten Veiligheid, Milieu, Industrie, Bouw, Dienstverlening en Agriculture.

www.skh.nl

HOUT100%

Houten kozijnen en zekerheid

SGT/HOUT100% representeert 78 houtverwerkende bedrijven in Nederland die als HOUT100%-leveranciers opdrachtgevers de zekerheid van duurzaamheid, transparantie en kwaliteit bieden. HOUT100% biedt zekerheidspakketten met product-, prestatie- of exploitatiezekerheid waarbij strenge kwaliteitsnormen en kwaliteitschecks horen. De leden van Hout100% zijn ook lid van de NBvT, onderdeel van Centrum Hout.

www.houthonderdprocent.nl

GND

Houten deuren en zekerheid

GND is de overkoepelende organisatie van 11 toonaangevende Nederlandse houten deurenfabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden. Met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Onafhankelijke instellingen controleren de fabrikanten op de verstrekte garanties.

www.gnd.nl

TNO

Bouwen met hout en innovatie

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die mensen en kennis verbindt, om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam te versterken.

www.tno.nl

Bewust met Hout

Gebruik van duurzaam geproduceerd hout

23 partijen hebben met het Convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ de handen ineengeslagen om hout uit duurzaam beheerde bossen tot gemeengoed te maken in Nederland. Naast het ministeries van Buitenlandse Zaken hebben 13 branches in de hout-, bouw-, meubel- en retailketen, FNV, CNV en 7 maatschappelijke organisaties het Convenant ondertekend.

www.bewustmethout.nl

SSWT/ STIFA

Bouwen met hout en medewerkers

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) regelt de uitvoering van de cao-afspraken op het gebied van scholing en werkgelegenheid en bevordert, coördineert, begeleidt en verzorgt om‑, her‑, en bijscholings­projecten voor werknemers in de bedrijfstak Timmerindustrie.

De Stifa regelt de administratieve uitvoering van de bedrijfstak­eigen regelingen (BTER) voor de Timmerindustrie en is het bestuurssecretariaat van de Vakraad en de SSWT.

www.sswt.nl

Stichting Promotie Houten Vloeren

Leveranciers van houten vloeren

Dit initiatief wordt ondersteund door alle grote leveranciers van vloerverwarming, parketproducenten en leveranciers van lijmen, kitten, lakken en olie in Nederland. Het doel is informatie verstrekken over de mogelijkheden van parket in combinatie met alle vormen van vloerverwarming mits een aantal belangrijke punten in acht worden genomen.

  • terug
    naar
    overzicht