{{ showmenu }}

Marten de Groot

  • kansen voor hout

Het belang van bomen in de strijd tegen klimaatverandering werd afgelopen maand weer eens duidelijk. Wetenschappers van de technische universiteit van Zürich hebben berekend dat we 1 biljoen (dat is 1.000.000.000.000.000) extra bomen moeten planten om ongeveer twee derde van onze koolstof uitstoot vanaf de jaren 90 te compenseren. Die bomen kunnen op zo’n 1 miljard hectare gepland worden, grofweg de oppervlakte van de Verenigde Staten.

We hebben in Nederland al snel de neiging om naar ‘het buitenland’ te kijken, maar als we nu eens eerst de hand in eigen boezem steken: hoe is de situatie nu hier? En wat zouden wij Nederlanders kunnen doen?

Nederland heeft een landoppervlakte van 33.756 km2, dat is ruim 3 miljoen hectare. Volgens de berekening van de bovengenoemde wetenschappers zouden we hier dus 3 miljard bomen kunnen staan. De werkelijkheid is dat er in 2015 zo’n 162 miljoen bomen in de Nederlandse bossen stonden. Afgaande op de huidige onderzoeken dat het bosareaal in Nederland aan het afnemen is (!) zullen dat er nu waarschijnlijk minder zijn. Maar we hebben natuurlijk niet alleen maar bomen in onze bossen staan. Ook in parken, langs wegen en in tuinen staan bomen. Tel je die daarbij op dan kom je op zo’n 344 miljoen bomen, grofweg 20 bomen per Nederlander. Als we dat even tegen het wereldwijde gemiddelde aanleggen dan doen we het gewoon heel slecht: 422 bomen zijn er gemiddeld per wereldbewoner.

Het is dus duidelijk dat we in Nederland ver achterlopen. Hoe kunnen we hier wat aan doen? Simpel: bomen planten! Natuurlijk hoef je niet gelijk een heel bos aan te planten, maar kijk bijvoorbeeld eens in je eigen tuin. Staat daar nog geen boom? Denk dan eens aan het concept wat wij bij PEFC een heel warm hart toe dragen: de Tiny Forests®. Daan en Maarten van IVN hebben een nieuw concept van het Tiny Forest ontwikkeld: het ‘Tuiny Forest’. Op slechts 6 m2 plant je een bosje in je eigen tuin met 5 bomen en 20 struiken en planten! Dat is niet alleen goed voor de koolstofopslag maar ook voor de biodiversiteit, wateropslag en je hoeft ook geen (milieu onvriendelijke) airco meer te kopen als het 40 graden wordt, want bomen brengen verkoeling.

Binnen PEFC zijn we die belangrijke rol van bomen buiten het bos ook steeds meer gaan inzien. Daarom starten we nu in Nederland met het opstellen van criteria voor duurzaam beheerde bomen buiten het bos, naast de al bestaande criteria voor de bossen. Zo kunnen gemeenten laten zien dat zij hun parken en lanen goed beheren en zo duurzaam hout met het PEFC keurmerk verwerken. Dit doen ze vaak lokaal, dus is dat ook super goed voor de lokale economie! Maar wat te denken van kippenboeren die steeds vaker beginnen in te zien dat hun vrije uitloop kippen het nog beter hebben als ze in een klein bos kunnen scharrelen. Deze boeren kunnen hun boombeheer ook laten certificeren. De kip heeft dan een natuurlijkere omgeving en kan de boer ook nog eens het hout later gecertificeerd verkopen om zo wat extra inkomsten te generen.

Het convenant heeft zo’n 25 partners. Laten we zeggen dat er gemiddeld 20 mensen met een tuin werken bij die partners. Als die nou allemaal een Tuiny Forest planten dan zitten we al op 2500 bomen! Nemen we de Nederlandse definitie van een bos dan kan je zeggen dat we ongeveer 120 bossen hebben geplant! Ik heb mijn Tuiny Forest in ieder geval al besteld.