{{ showmenu }}

Willem Visser

Per 1 januari 2018 moeten woonarken volgens de officiële wetgeving voldoen aan het Bouwbesluit. ABC Arkenbouw bouwt overigens al jaren volgens het Bouwbesluit, maar we zijn er toch erg blij mee. Voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over chaletjes ofzo, maar volwaardige bovenmodale drijvende duurzame houtskeletbouwwoningen. En dat deze woonarken aan het Bouwbesluit moeten voldoen, is niet alleen gunstig voor de bewoners, maar zeker ook voor gemeenten en provincies…

Wat op land wordt gebouwd, kan ook op water.

Voor veel mensen is het vrij onbekend hoe het zit met drijvende woningen in Nederland. We merken dat bijvoorbeeld omdat medewerkers van gemeenten hun ogen uitkijken als ze zien wat mogelijk is op het water. In principe kan wat op land wordt gebouwd, ook op het water. Je hebt alleen een breedtebeperking (max. 7 meter). Wil je duurzame wandisolatie? Warmtepompen? Zelfs een woninglengte van 30 meter is te doen. Drie bouwlagen? Is ook mogelijk. Natuurlijk geldt op het water wel ‘hoe hoger, hoe onstabieler’. Daarom onderkelderen we drijvende woningen. Daarnaast kan in het nieuwe Bouwbesluit geschoven worden met de plafondhoogte van drijvende woningen. Dit in verband met gemeentelijke eisen t.a.v. de maximale bouwhoogte boven de waterlijn.

Duurzame drijvende all electric houtskeletbouw woningen

De arken die wij bouwen zijn houtskeletbouwwoningen die drijven op een betonkelder. Qua duurzaamheid werken we met warmtepompen. De bron zit normaal gesproken in de grond op 100-120 meter diepte. Bij onze arken zit de bron in de vloer van de betonnen kelder. Die ‘anticipeert’ op het water. Je hebt dan ook geen gas meer nodig en zelfs all electric drijvende woningen zijn daarom mogelijk. Je kunt drijvende woningen zo goed isoleren, dat ze boven het Bouwbesluit uitstijgen qua isolatienormen.

Houtskeletbouw op het water gaat nog beter dan houtskeletbouw in het bos.

Mensen vragen zich weleens af hoe lang dat goed gaat, hout op het water. Ik leg dan graag uit dat een houten woning op het water beter standhoudt, dan een houten woning in het bos. Vocht is namelijk de vijand van hout. Op het water waait het altijd. Daardoor heb je er weinig te maken met vochtige lucht. In het bos waait het niet en heb je er daar juist meer mee te maken. Vergelijk het maar met vocht in je badkamer. Pas als je een raampje openzet, en dus luchtverplaatsing creëert, dan komt het goed.

Vervangen van drijvende woningen

In Nederland zijn er tussen de 10.000 en 11.000 legale en illegale woonarken. Sinds de recessie ontwikkelt de markt zich nu naar ca. 150 tot 200 nieuwe drijvende woningen per jaar. Wij richten ons op de vervangende markt (1) en de markt voor nieuwe afmeerplekken in nieuw te ontwikkelen uitbreidingsplannen (2). Dat verloopt via deze twee wegen:

1. Bewoners vervangen hun drijvende woningen

Denk aan de oude woonarken in bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht. Dat verloopt voor 90% zoals het bij ‘gewone woningen’ gaat. Een bewoner roept ‘Ik ga ‘m vervangen’. De ligplaats van een woonark blijft uiteraard waar hij is. De bestaande drijvende woning wordt verkocht of gesloopt. De nieuwe drijvende woning wordt -opgeleverd vanuit onze fabriek in Urk- over het water ‘afgemeerd’ (vastgelegd aan afmeerpalen) op de bestaande ligplaats. Soms komt je nieuwe woning binnenvaren compleet met meubels en alles! En als de locatie niet bevalt, dan verhuis je de drijvende woning.

2. Gemeenten en provincies exploiteren water met legale drijvende houtskeletbouwwoningen.

Oplossing problemen rondom waterberging

We krijgen in Nederland steeds meer en vaker te maken met de problematiek van regenval in de bebouwde omgeving. Het overtollige water kan niet goed genoeg afgevoerd worden, met allerlei grote problemen tot gevolg. Doordat drijvende woningen vanaf komend jaar dus moeten voldoen aan het Bouwbesluit, biedt het gemeenten en provincies meer zekerheid en mogelijkheden om drijvende woningen op te nemen in hun nieuwe bestemmingsplannen.

Oplossing problemen grondtekorten

Drijvende woningen dragen niet alleen gunstig bij aan de waterbergingsproblematiek, maar het lost ook het groeiende probleem van tekort aan grond in gemeenten op. Veel mensen willen sowieso al graag aan het water wonen. De stap naar een volwaardige drijvende woning op het water is dan eenvoudig te maken.

Steeds meer aandacht voor drijvende hsb-woningen

Al weer zo’n 10 jaar terug hebben we in Utrecht het 1e project van 19 drijvende woningen in het waterrijke uitbreidingsplan Terwijde Utrecht opgeleverd. En in Amsterdam 55 drijvende woningen in IJburg. Voor gemeenten en provincies zijn deze projecten gelijkwaardig gebleken aan de vervangende markt van reguliere woningbouw, met de eerdergenoemde voordelen erbij opgeteld.

Zoals ik al zei; ‘Alles wat op het land kan, kan ook op het water’. We zijn nu bezig met een plan voor 8 studentenkamers op 1 betonnen bak, een plan van 6 koopwoningen op 1 betonnen bak en een plan van 4 huurwoningen op 1 betonnen bak. En ook hier hebben we het over volwaardige drijvende woningen volgens de flexibele houtskeletbouw-bouwmethode.

Een kansrijke toekomst dus voor drijvende houtskeletbouwwoningen volgens mij.
Ik hoor dan ook graag hoe jij dat ziet.