{{ showmenu }}
  • prestatie
  • duurzaamheid
  • efficiency
  • bouwen met hout

7 unieke eigenschappen die hout zo bijzonder maken

CO2-uitstoot is de voornaamste oorzaak van klimaatverandering. Hoe kan het toch zijn dat bouwen met hout nog steeds niet breed geadopteerd is in de Nederlandse bouwcultuur? En dat terwijl we nu helaas al in de fase zijn beland waarin we praten over het beperken van de opwarming van de aarde, in plaats van het voorkomen ervan.

Jaren geleden werd het al onderkend door de Europese Commissie: “Hout en houtproducten spelen een belangrijke rol in het afremmen van klimaatverandering door koolstof uit de atmosfeer te absorberen en vast te houden. Hun specifieke eigenschappen, zoals de capaciteit om koolstof op te slaan, de hoge recycleerbaarheid, de hernieuwbaarheid van hout als grondstof, en het feit dat houtproducten minder fossiele brandstof gebruiken bij hun verwerking dan andere materialen, zorgen ervoor dat houtproducten bij uitstek van belang zijn voor het beleid ter bestrijding van klimaatverandering door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen enerzijds en het vergroten van de broeikasgassenreductie anderzijds.” (DP Enterprise, Report regarding the role of Forest Products for Climate Change Mitigation, 2004)

Houten bouwmaterialen en producten zijn bijzonder
Hout is een bijzonder materiaal. Het is op een natuurlijke wijze hernieuwbaar en groeit in duurzaam beheerde bossen in overvloed, zonder dat het de aarde uitput. En het kan CO2-uitstoot drastisch verminderen (bron: www.cei-bois.org):

–        Bossen hebben namelijk het vermogen om CO2 vast te leggen,
–        hout en houtproducten hebben vervolgens het vermogen CO2 vast te houden
–        en met houten producten kun je daarnaast CO2-intensieve materialen vervangen.

Houtbouw zorgt voor behoud van bossen
Bossen zijn de spreekwoordelijke longen van onze aarde. Meer hout gebruiken in de bouw is daarom cruciaal voor het behoud en de uitbreiding van bossen. Meer vraag naar hout in de bouw verhoogt namelijk de marktwaarde van bossen en dat is weer een belangrijke stimulans voor het behoud ervan, doordat de toekomst van lokale gemeenschappen ermee samenhangt. Deze waarde zorgt er ook voor dat meer boseigenaren hun bossen op deze manier zullen behouden. Houten bouwmaterialen uit duurzaam beheerde bossen dragen zo bij aan schone lucht voor ons allen (bron: www.bewustmethout.nl).

Thermisch hoogstandje
Groeiende bomen nemen CO2 (koolstofdioxide) op en zetten dit om in O2 (zuurstof). Hout is een hernieuwbare grondstof, dus er is geen sprake van uitputting van fossiele grondstof. Door de goede thermische eigenschappen van hout wordt eenvoudig een compacte en thermisch goed isolerende gebouwschil gecreëerd, waardoor energie bespaard kan worden en daarmee CO2 uitstoot. En dat gedurende de gehele levensduur van een woning of een gebouw. Dankzij deze thermische eigenschappen is het voor ontwerpers en bouwers ook eenvoudig te voldoen aan hogere thermische prestaties dan de regelgeving vereist. Met houtachtige constructies kun je dus aan alle thermische klantvragen voldoen.

Zeer lage CO2-footprint
Er bestaat geen ander breed toegepast bouwmateriaal dat met zo weinig energie geproduceerd kan worden als hout. Dit maakt de CO2-footprint van hout zeer laag. Dat komt door fotosynthese, waardoor bomen CO2 uit de atmosfeer op kunnen vangen en dit combineren met water uit de bodem, om zo het organische materiaal te produceren.

Veelzijdiger dan bekend is
Bovendien is (gemodificeerd) hout zo veelzijdig dat het andere materialen als kunststof, aluminium, staal en beton – die veel energie kosten tijdens het productieproces – kan vervangen.

CO2-neutrale energiebooster
Wordt het houten bouwmateriaal uiteindelijk niet meer hergebruikt of gerecycled, dan kan het door middel van verbranding nog steeds energie opleveren. De hoeveelheid CO2 die daarbij uitgestoten wordt, bedraagt niet meer dan de hoeveelheid die eerder tijdens fotosynthese opgeslagen werd. Dit maakt de verbranding van hout CO2-neutraal (bron: www.cei-bois.org).

Wist je dat houtverwerkers tot wel 75% van de benodigde energie voor het verwerken van hout uit houten restproducten halen?
Zolang CO2 in houten bouwmaterialen opgeslagen blijft, betekent elke toename in gebruik van houten bouwmaterialen een vermindering van CO2 in de atmosfeer. Daarmee kunnen we dus samen (gisteren) beginnen. Zodra we meer bouwen met hout, betekent dit een beperking van de verdere opwarming van de aarde en van de klimaatverandering.

Genoeg redenen om vandaag nog te beginnen met (meer) bouwen met hout.

Tekst: Marlene Dekkers