{{ showmenu }}
  • duurzaamheid
  • innovatie
  • efficiency
  • prestatie
  • onderhoud

Levensduur houten damwanden – gaat tropisch loofhout nu 25, 30 of 50 jaar mee –

De levensduur van houten damwanden is een veel besproken onderwerp, waarover veel onjuistheden de ronde doen. ‘Levensduur’ is vaak een belangrijk selectiecriterium bij investerings- onderhouds- en total cost of ownership (TCO)beslissingen.

De levensduur van een goed ontworpen damwandconstructie wordt bepaald door de weerstand die de gekozen houtconstructie biedt tegen de invloeden die heersen op de plek van toepassing. Hierbij is de houtsoortkeuze van belang. Degradatie wordt over het algemeen veroorzaakt door aantasting door schimmels die in grond- en watercontact voorkomen. In zout en brak water kan hier de gribbel, een nathoutboorder, aan worden toegevoegd. Aantasting vindt meestal plaats op de waterlijn. Onder water wordt hout niet aangetast. Naast de houtsoortkeuze zijn grondsoort, ontwerp van de beschoeiing en het onderhoud van invloed op de levensduur. Men spreek van einde levensduur als het hout (en/of anker) dusdanig is aangetast en de damwand zoveel sterkte heeft verloren dat het zijn ‘’kerende’’ functie niet meer kan vervullen.

Om de levensduur te kunnen bepalen, moet je vaststellen over welk type levensduur je spreekt. Je hebt een theoretische, technische, geschatte en aantoonbare levensduur. De technische levensduur is de periode waarin een product moet voldoen aan de gestelde eisen en wordt beschreven in bestekken en onderhoudsplannen. De theoretische levensduur is de levensduur die door middel van onderzoek is vastgesteld. Deze is voor hout per houtsoort en risico gebied/klasse verschillend. Dan is er de aantoonbare levensduur, die zegt iets over de praktijkervaring: De praktijk leert, enkele gevallen uitgezonderd, dat de aantoonbare levensduur van een houten damwand van bijvoorbeeld Azobé vaak langer is dan 25 jaar. En tot slot heb je nog een geschatte levensduur voor materialen die nog niet jarenlang op de markt zijn.

Maar hoe lang gaat een houten damwand nu mee? De houten damwand van tropisch hardhout deed grootschalige zijn intrede rond 1960. Het merendeel van de houten damwanden in de provincie Flevoland ( zo’n 60 km) zijn aangebracht in de zestiger- en zeventigerjaren (Van Heerde, 2013). Alle damwanden zijn met zekerheid van vóór 1986. Dat betekent dat deze damwanden van Azobé, – op moment van schrijven (2017) – een aantoonbare levensduur van voor een deel 30, maar voor het merendeel een levensduur van tussen de 40 en 56 jaar hebben!

Meer weten over dit onderwerp of over levensduur? Dit Houtinfoblad geeft informatie om een gefundeerde afweging te kunnen maken bij de keuze voor hout.