{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • duurzaamheid
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

Vertegenwoordigers uit de wetenschap, investeerders en industrie presenteerden vorige week een nieuw 10-puntenactieplan. Het doel is om de transitie naar een circulaire bio-economie te versnellen om een koolstofneutrale, hernieuwbare en inclusieve economie mogelijk te maken die bloeit in harmonie met de natuur.

Onder andere streven naar een duurzaam welzijn, investeren in natuur en biodiversiteit, én bouwen met hout worden aangedragen als oplossingen.

‘Een verschuiving naar biomaterialen (op basis van hout of bamboe) zou zowel de hoeveelheid gebruikte materialen als de CO2-voetafdruk van steden aanzienlibjk kunnen verminderen en tegelijkertijd koolstof opslaan op duurzame wijze. Het gebruik van hout in de bouw heeft een klimaatbeperkend effect van 2,4-2,9 kg CO2 per kg gebruikt product in vergelijking met beton, terwijl het ook in elke kubieke meter product 1 ton CO2 opslaat. Bouwen met hout is ook efficiënter met hulpbronnen, omdat het de totale hoeveelheid gebruikte materialen in de bouw met 50% kan verminderen. Tot slot heeft het gebruik van natuurlijke oplossingen zoals stadsbossen, omen en vegetatie positieve effecten op de gezondheid van stedelijke populaties, terwijl de effecten van stedelijke hitte-eilanden worden verminderd.’

Het hele artikel op agro-chemie.nl lees je hier.

Kantoor Brink Climate Systems
Foto: John Marshall Lewis