{{ showmenu }}
  • prestatie
  • duurzaamheid

De overheid zet in op verlaging van CO2 uitstoot. Hout in de gww helpt daarbij, doordat:

– houtgebruik CO2-uitstoot voorkomt
– houtproducten zelf nauwelijks CO2-uitstoot veroorzaken
– hout over de hele levensduur meestal de gunstigste CO2-footprint heeft
– houtproducten CO2 voor langere tijd vastleggen

De voorkeur voor het gebruik van snel hernieuwbare materialen, zoals hout, staat specifiek genoemd in overheidsbeleid, zoals in het Energieakkoord, het Grondstoffenbesluit en het Bouwbesluit. Hout scoort ook goed in de CO2-prestatieladder die gebruikt wordt bij aanbestedingen. Dat is niet voor niets.

Met hout kan veel CO2-uitstoot bespaard worden in de gww. Dit wordt bereikt door hout te gebruiken in plaats van andere materialen die veel CO2 uitstoten (vermijding) én door hout te gebruiken als CO2-opslag.

Alle bouwmaterialen veroorzaken CO2-uitstoot tijdens productie, vervoer, gebruik en afvalverwerking/recycling. Dit komt door het gebruik van fossiele brandstoffen als olie, gas of kolen. In vergelijking met materialen als beton, staal en kunststof gebruikt hout  heel weinig fossiele energie en is de CO2 uitstoot dus zeer laag. Hout heeft dan ook een zeer lage CO2 -footprint. Wanneer hout dan ook andere materialen vervangt, wordt veel CO2 bespaard (‘vermeden’). Gemiddeld is de besparing 1100 kg CO2 per m3 hout.

Figuur 1. De houten fietsbrug bespaart 4.430 kg CO2 eq. terwijl ander materialen juist CO2 uitstoten. (RVO, 2013).

Fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen worden daarnaast ook gebruikt voor het opwekken van energie en warmte voor huishoudens en industrie. Als hout in de afvalfase wordt verbrand levert dit ook veel energie en warmte. Door afvalhout te verbranden worden fossiele brandstoffen uitgespaart en komt enkel de eerder door de boom opgenomen CO2 weer vrij (CO2-neutraal). Hout vermindert daarom het broeikaseffect.

Uit figuur 1 laat zien dat de CO2-uitstoot van hout zelfs negatief kan zijn.  Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de overheid naar de milieubelasting van  bruggen uitgevoerd in beton, staal, kunststof en hout (RvO, 2013). Meer houtgebruik in de gww zorgt voor minder CO2-uitstoot. Hout helpt daarom CO2-doelstellingen te halen.

Figuur 2. Bomen produceren en leggen tegelijk CO2 vast in de vorm van hout.

Naast boven besproken CO2 winst door hout te gebruiken in plaats van andere materialen legt hout ook CO2 vast. Bomen produceren zuurstof en nemen tegelijk CO2 op uit de lucht. De boom maakt hier hout van (zie figuur 2.). Deze CO2 komt niet in de lucht zolang het hout is verwerkt in bijvoorbeeld sluisdeuren, remmingwerken of damwanden. Zo wordt in 100 m1 damwand van Azobé van 50 mm dik, met een lengte van 5,5 m1 maar liefst 42.964 kg CO2 opgeslagen. Hoe meer hout wordt gebruikt, hoe meer CO2  wordt vastgelegd. Dit is net zoveel CO2 uitstoot als dat van het energiegebruik van 39 huishoudens in één jaar of  401.533 km aan uitlaatgassen door een middenklasse auto.

De CO2-vastlegging van 100 strekkende meter Azobé damwand staat gelijk aan:

  • Uitstoot van ruim 400.000 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto (NL)1)
  • Elektraverbruik van 39 huishoudens in één jaar tijd in Nederland 2)

Voor meer informatie over genoemde onderzoek: www.houtindegww.nl, of https://www.houtinfo.nl/bos-milieu/lca-bruggen-onderling-vergeleken

Wilt u berekenen hoeveel CO2 er in uw project wordt vastgelegd? Ga dan naar: www.opslagCO2inhout.nl