{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • kansen voor hout
  • prestatie
  • onderhoud
  • duurzaamheid
  • innovatie

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een Strategische Verkenning over Biobased Bouwen geïnitieerd en worden er strategieën ontwikkeld voor duurzame en compacte verstedelijking door gebruik te maken van biobased materialen zoals hout.

Hiervoor zijn verhalen over houtbouw verzameld vanuit meerdere overheidslagen (nationaal, provinciaal, gemeentelijk) en vanuit de praktijk. Onder meer wethouders van de gemeente Boxtel, managers van woningcorporatie Wonen Limburg, architect Marco Vermeulen, de ontwikkelmanager van Dura Vermeer en de directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van LNV, vertellen over dromen, daden, beleidskaders en praktische belemmeringen.

Alle verhalen lees je hier.