{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

  • kansen voor hout
  • bouwenmethout
  • #DuurzaamBouwen #Houtbouw
  • lca
  • milieudata

Al jarenlang wordt gesproken over de voordelen van het opslaan van CO2 in hout, maar tot nu toe zijn deze voordelen nog niet volledig benut in de bestaande levenscyclusanalyse (LCA) methodieken. In een recent onderzoeksrapport, gepresenteerd door de WUR, Stichting Agrodome, de NMD en Centrum Hout, wordt een wetenschappelijk onderbouwde methode voorgesteld om de opgeslagen CO2 in hout te waarderen binnen de huidige LCA-bepalingsmethoden.

Deze nieuwe methode markeert een belangrijke stap voorwaarts in de richting van het bereiken van een CO2-neutraal 2050. Door de opgeslagen CO2 in hout nauwkeuriger te waarderen, kunnen we een beter begrip krijgen van de werkelijke impact van hout als bouwmateriaal op het milieu. Dit biedt waardevolle inzichten om duurzamere keuzes te maken en draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

De samenwerking tussen verschillende instanties en de wetenschappelijke benadering in dit onderzoek benadrukken de noodzaak en het potentieel van het optimaliseren van LCA-methoden om de volledige voordelen van hout als CO2-opslagmateriaal te benutten. Dit rapport biedt een concrete bijdrage aan het streven naar een meer duurzame en CO2-neutrale toekomst.

Lees hier het hele rapport.

Het project heeft co-financiering ontvangen van TKI Agri-Food onder nummer LWV 20.289

  • terug
    naar
    overzicht