{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • duurzaamheid
  • innovatie
  • efficiency
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout
  • prestatie
  • onderhoud

Keurmerken te kust en te keur, maar hier staan ze voor

Keurmerken voor hout en houtproducten zijn er legio. Dat is goed, want ze zorgen ervoor dat je erop kunt vertrouwen dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met het product. Maar waar staan ze precies voor?

Keurmerken

Deze Houtographic downloaden? Klik erop! Je komt dan op onze pagina ‘downloads’. Je vindt deze in de map ‘algemeen’.

 

KOMO
Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst op kwaliteit en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen die jaarlijks 100.000 audits, tests en controles uitvoeren om na te gaan of het KOMO-keurmerk kan worden afgegeven of om vast te stellen dat nog steeds aan de eisen wordt voldaan.
Meer info: www.komo.nl

CE-markering
Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm is opgesteld verplicht voorzien van een CE-markering. Daaraan is een prestatieverklaring gekoppeld, waarin staat welke prestaties het product levert voor de beoogde toepassing. Op basis daarvan kunnen producten onderling worden vergeleken.
Meer info: https://www.ilent.nl/onderwerpen/ce-markering-bouwproducten

KOMO en CE zeggen iets over de technische kwaliteit en/of prestaties van houtproducten.

FSC
FSC Nederland is een netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met partners uit verschillende sectoren werkt aan het vergroten van het aandeel FSC-gecertificeerd hout en -papier op de Nederlandse markt. Hiermee stimuleren zij verantwoord bosbeheer wereldwijd. Samen met andere FSC landenkantoren en FSC International werkt de Forest Stewardship Council® aan de missie ‘Forests For All Forever’.
Meer info: www.fsc.nl

PEFC
Het internationale PEFC-keurmerk, Programme for the Endorsement of Forest Certification, garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. Wereldwijd beheren 1.000.000 boseigenaren ruim 325 miljoen hectare bos onder PEFC-certificaat. PEFC Nederland heeft tot doel het aantal bedrijven met het Chain of Custody-certificaat en het oppervlakte gecertificeerd bos in Nederland uit te breiden.
Meer info: www.pefcnederland.nl

STIP
STIP is een certificatieregeling met als doel dat alle hout op de markt verantwoord geproduceerd is. Het STIP-certificaat wordt verstrekt aan bedrijven die door een geaccrediteerde certificatie-instelling objectief hebben laten aantonen uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in te kopen en te verkopen.
Meer info: www.stip.org

Keurhout
Keurhout staat voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Het systeem biedt zekerheid over de herkomst van het hout. Dat wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product, samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen.
Meer info: www.keurhout.nl

STIP, FSC, PEFC en Keurhout staan voor verantwoorde en duurzame herkomst van hout.

HOUT100%
HOUT100% is het kwaliteitsmerk voor duurzame houten gevelelementen. Het biedt afnemers product-, prestatie- en exploitatiezekerheid volgens bijbehorende strenge kwaliteitsnormen en controles. De zekerheid wordt geborgd met controles die online te volgen zijn door afnemers. Het merk staat voor de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland en voor zorgeloze zekerheid voor kozijnen, ramen, deuren en binnenspouwbladen vervaardigd uit duurzaam geproduceerd hout.
Meer info: www.hout100procent.nl

HOUT100% is een kwaliteitskeurmerk voor aangesloten bedrijven, die gebruik maken van duurzaam geproduceerd hout.

MTCS/CSA/SFI/ATFS
De wereld kent tientallen initiatieven van duurzaam bosbeheer en even zovele certificaten. Vaak zijn deze toegespitst op bos in een bepaalde regio of land. Zo kent Maleisië de Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS), Canada de Canadian Standard Association (CSA) en de Verenigde Staten de Sustainable Forestry Initiative (SFI) en de American Tree Farm System (ATFS).
Meer info: https://www.houtinfo.nl/bos-milieu/mtcscsasfiatfs

Ook internationaal zijn er diverse keurmerken voor hout, vaak toegespitst op een bepaald land of een regio.