{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

  • bouwen met hout
  • circulariteit
  • circulair
  • #DuurzaamBouwen #Houtbouw
  • #CirculaireEconomie

Bouwen met hout biedt vele voordelen en gaat verder dan alleen duurzaam bosbeheer. De voordelen van bouwen met hout gaan betreffen de volledige levenscyclus van houtproducten. Daarom heeft Centrum Hout, samen met leden uit diverse secties, een statement ontwikkeld voor de circulaire economie.

Dit statement benadrukt de ambitie van de houtsector om de milieu-impact te minimaliseren en CO2 vast te leggen, zowel in bosgebieden als in de gebouwde omgeving. Het gebruik én hergebruik van hout en houtproducten staan centraal in deze aanpak. Hout is niet alleen een hernieuwbare, biobased grondstof, maar ook inherent circulair. Door duurzaam bosbeheer dragen we niet alleen bij aan een gezonde leefomgeving, maar ook aan het behoud van vitale bossen wereldwijd.

Met het streven naar een klimaatneutrale circulaire economie, is het gebruik van hout essentieel. Het biedt niet alleen milieuvriendelijke voordelen, maar ook een bouwsteen voor een gezondere wereld. Laten we samen werken aan een duurzame toekomst, waarin hout een cruciale rol speelt in het realiseren van een gezonde leefomgeving en een circulaire economie.

Lees het hele statement hier.

  • terug
    naar
    overzicht