{{ showmenu }}

Jolanda Prins

Centrum Hout heeft met, samen met partners de Gideons Tribe, Building Balance, DGBC, Copper8, Hegdehog en Albaconcepts, succesvol gelobbyd voor een betere positionering van hout en biobased producten in de nieuwe Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)-normering. Houten constructiematerialen zullen een betere waardering krijgen in de MPG-berekeningen. Dat is de uitkomst van een uitgebreid overlegtraject tussen het ministerie en brancheverenigingen, waaronder Bouwend Nederland, Centrum Hout en NEPROM. Het voorstel voor de nieuwe MPG-normering, die moet ingaan op 1 juli 2025, is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) is een verplichte berekening van de milieulasten van een gebouw en moet worden ingediend om een omgevingsvergunning te krijgen. De Nederlandse overheid wil de MPG verlagen om de verduurzaming in de bouw te versnellen. Per 1 juli 2025 gaat de maatlat van €0,8/m²/jaar naar €0,5 voor woningen. Omdat ook de systematiek verandert en daarmee wordt verzwaard – we gaan van 13 naar 19 indicatoren – was er een nieuwe weegset nodig. Hierdoor krijgen we ook een aangepaste MPG: voor woningen wordt dit €1,00/m²/jaar, voor appartementen €1,2, kantoren €1,55 en voor de overige gebouwtypen wordt dit €1,85.

Historie van dit traject

In december 2020 schreef Centrum Hout aan het ministerie van BZK een notitie waarin zij constateerde dat de voorgestelde wijzigingen in de weegset(s) grote problemen zouden veroorzaken voor de toepassing van hout in de bouw. Hout en biobased materialen kregen onevenredig veel milieu-impact toegeschreven op basis van een ondoordachte systematiek.

Op 23 februari 2024 sloot de consultatie over de aanscherping van de MPG en de invoering van een nieuwe weegset voor het bepalen van de milieubelasting van gebouwen. Deze consultatie liet zien dat hout en biobased materialen nog steeds onevenredig hard getroffen zouden worden in vergelijking met traditionele bouwmaterialen zoals beton, staal en kalkzandsteen.

Met Centrum Hout als voorloper in het verzet tegen de nieuwe weegset werden er 68 reacties ingediend, waaronder van Neprom, gemeenten, provincies, Bouwend Nederland, ingenieursbureaus en vele andere partijen. Centrum Hout, VVNH, NBvT en het sectiebestuur Houtbouwsystemen hebben uiteraard ook gereageerd. Zo ontving Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een brief van Gideon en Centrum Hout, die ervoor zorgde dat hij kritische vragen stelde aan zijn ambtenaren omdat zijn ambitie om meer biobased te bouwen in gevaar kwam.

Waarom is een goede waardering van hout belangrijk?

Hout en biobased producten spelen een cruciale rol in het verlagen van de milieubelasting van de bouwsector. Ze bieden eigenschappen, zoals CO2-opslag, die essentieel zijn voor toekomstbestendig bouwen. Daarom blijft Centrum Hout actief lobbyen voor de erkenning en promotie van hout en biobased producten.

De nieuwe MPG-normering zorgt ervoor dat hout en biobased materialen eerlijker worden beoordeeld, wat de toepassing ervan in de bouw zal bevorderen. Dit draagt bij aan de doelstellingen van CO₂-reductie en duurzaamheid in de woningbouw.

  • terug
    naar
    overzicht