{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

 • prestatie
 • duurzaamheid
 • bouwen met hout
 • certificeren
 • keurmerk
 • imvo
 • klimaat

VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout daalt in 2021 voor het eerst

Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht en analyseert de Stichting Probos deze gegevens. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen, waarbij het uitgangspunt is ‘bos blijft bos’. Hout is hét biobased materiaal dat bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, mits het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Uit de rapportage onder de VVNH leden blijkt dat het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal (met CoC-certificaat FSC en/of PEFC) in 2021 licht is gedaald naar 92,2%. Dat is een daling van 1,5% ten opzichte van 2020. Deze eerste daling sinds vele jaren bevestigt dat er blijvend aandacht nodig is voor de duurzame herkomst van het hout. De vraag naar duurzaam geproduceerd hout is ondanks alle inspanningen nog steeds geen vanzelfsprekendheid in de keten.

Paul van den Heuvel, directeur VVNH – en Centrum Hout: ‘Na het eerste Corona-jaar 2020 was het de vraag hoe 2021 voor de houtsector en onze leden zou uitpakken. De rapportage laat zien dat ondanks dat het aanbod en beschikbaarheid problematisch waren de leden het importvolume hebben weten vast te houden. Dat het overall duurzaamheidpercentage in zo’n moeilijke markt slechts licht is gedaald stelt gerust, maar bevestigt dat het continueren van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout essentieel is voor het vasthouden en vergroten van het aanbod en daar hebben we alle schakels in de keten voor nodig’.

De VVNH-leden importeren in 2021 ruim twee miljoen m³ aan naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. Bij naaldhout en plaatmateriaal is het aandeel duurzaam geproduceerd over 2021 respectievelijk 96,6% (-2,2%) en 94,3% (-3,9%). Van het hardhout komt 67,6% (+0,4%) uit gecertificeerd duurzaam beheerd bos met CoC-certificaat. De analyse die Probos van de cijfers maakt staat op de VVNH-site(*).

Van den Heuvel: ‘De aandacht voor- en vraag naar hout voor houtbouw en grond- weg en waterbouw projecten nemen toe en dat is ook logisch met de uitdagingen waarvoor we ons door het klimaatakkoord en het grondstoffenakkoord gesteld zien. Het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerde hernieuwbare biobased grondstoffen is voor het realiseren van deze opgaven van essentieel belang. Hout is daarvan in deze sectoren de belangrijkste hernieuwbare grondstof met een duurzaam aanbod van maar liefst 92%.’  

Via de campagne Hout. Natuurlijk van Nu en andere projecten vraagt de VVNH aandacht voor de vele voordelen van duurzaam bosbeheer en het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Het in stand houden van het bos is de belangrijkste voorwaarde voor het verantwoord toepassen van hout. Het doel hierbij is de goede resultaten verder te verbeteren en breder in Europa uit te dragen.

Dit jaar hebben de leden van de VVNH voor het eerst gerapporteerd via een nieuw rapportagesysteem, ‘Thémis’ genaamd. Probos heeft dit online monitoringssysteem in samenwerking met Graphius ontwikkeld waarmee meerdere Europese houtfederaties over de duurzame herkomst van de houtproductgroepen kunnen rapporteren.

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende en representatieve werkgeversorganisatie van groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal. De VVNH is samen met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) lid van het Centrum Hout. Meer informatie over de VVNH is te vinden op www.vvnh.nl. en over het Centrum Hout op www.centrumhout.nl 

 • terug
  naar
  overzicht