{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • prestatie
  • duurzaamheid
  • innovatie
  • efficiency

In de vijfde editie van Financial Investigator benadrukt Leo van den Heuvel van Syntrus Achmea Real Estate & Finance alle voordelen van houtbouw (en waarom het interessant is om hierin te beleggen). 

Zijn insteek is dat houtbouw interessant is voor beleggers die zowel financieel als maatschappelijk rendement willen realiseren. ‘De roep vanuit de maatschappij, politiek en toezichthouders om meer te doen aan de klimaatdoelen wordt alsmaar groter. […] Vastgoed leent zich goed voor impactinvesteringen en het terugdringen van CO2-uitstoot; bouwen met hout past perfect in dit plaatje.’

‘Houtbouw kan bijdragen aan het urgente probleem dat momenteel in Nederland speelt: het vrijwel structurele woningtekort. Houtbouw is uitermate geschikt in snelgroeiende steden, waar de woningtekorten en gemeentelijke ambities op het vlak van duurzaamheid hoog zijn. Maar ook daarbuiten liggen kansen. Zo kan er ook verantwoord buiten de bestaande steden gebouwd worden. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het terugdringen van het woningtekort, maar ook wenselijk vanuit bepaalde doelgroepen. Daarbij kan de gewenste vraag naar woningen niet alleen binnen steden worden georganiseerd. Houtbouw kan geografisch gezien op meerdere plekken goed worden toegepast en speelt in op de vraag naar een ‘gezonde en gelukkige’ woonomgeving die geen geografische begrenzing kent. Bouwen met hout sluit daarom perfect aan op een breed scala aan maatschappelijke behoeften en zal een steeds belangrijkere rol gaan vervullen binnen het beleggingsbeleid van institutionele beleggers.’

Het artikel ‘Houtbouw: een duurzame oplossing voor een urgent probleem’ kun je hier downloaden. Het complete magazine kun je hier bekijken.

Foto: project De Krijgsman te Muiden / Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling / Vadeko